Siirry sisältöön

Etusivu

 

HOITOPEDAGOGINEN TYÖOPETUSKOULU ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVILLE NUORILLE

Ristola-yhteisö on erityistä tukea tarvitseville, kehitysvammaisille nuorille tarkoitettu vaihtoehtoinen kasvuympäristö, jossa opetetaan ja harjaannutetaan elämän perustaitoja ja yhteiselämää.
Ristola-yhteisön toiminta perustuu Rudolf Steinerin virikkeiden pohjalta syntyneeseen hoitopedagogiikkaan ja sosiaaliterapiaan. Sen lähtökohtana on antroposofinen laajennettu ihmiskuva.

Ristola-yhteisössä on 36 oppilaspaikkaa 18-vuotta täyttäneille nuorille. Koulutuskokonaisuus on viisi vuotta. Pysyvyys ja jatkuvuus antaa tilaa ja rauhaa oppia omassa tahdissa.
Tarjoamme opetusta perinteisissä kädentaitoammateissa, teoreettisissa ja taiteellisissa oppiaineissa.

Työvalmennusryhmä aloittaa syksyllä 2021.

Tinasepäntie 46, 00620 Helsinki 0469212840 saatio@ristola-yhteiso.fi

Ristola-yhteisö är en läkepedagogisk skola för ungdomar med speciella behov.

Vi arbetar utifrån en antroposofisk värdegrund. Metodisk inriktning är läkepedagogik och socialterapi. Dessa har utvecklats ur den antroposofiska människokunskapen, där alla människors absoluta lika värde är en av grundpelarna.

Det centrala i vår pedagogik är en helhetssyn på människan, en harmonisk och läkande miljö och en strukturerad skoldag.

Ristola har 36 studieplatser för 18-år fyllda ungdomar. Studietiden är fem år. Undervisningsspråket är finska.

Ungdomarna får undervisning i de traditionella hantverken; keramik, vävning/textil, smide och trädsnidning, teoretiska och konstnärliga läroämnen.

För dig som tycker om att skapa!

Ristola-yhteisö is a community for teenagers with special needs. An alternative growth environment where we practice and learn life’s fundamental skills as well as social skills.

Our activity is called curative education and it is based on what Rudolf Steiner wrote about the care and development of children with special needs through the lens of Anthroposophy, a perspective with three general impulses: the healing of the individual, healing of the earth, and healing of social life. Our philosophy is that no matter what an individual’s disability may appear to be, the spirit – the essential core that makes us all human – always remains whole. Everyone deserves equal respect and opportunities in life to fulfil ones full potential.

Ristola-community has places for 36 young people from age 18. Training time, as a whole is 5 years. We offer training in traditional artisan- and craftsman-work, in theoretical and artistic subjects as well as training independency in life.