Siirry sisältöön

Organisaatio ja yhteistyökumppanit

YHTEISÖN HALLINTO JA OSAAMINEN

NUORET

Nuorten osallisuus on yhteisömme ydin ja on siksi sisäänrakennettua. Vaikuttamismahdollisuudet edistävät mielen hyvinvointia, toimintakykyä ja terveyttä. Osallisuus vahvistaa nuoren itseohjautuvuutta ja elämänhallintataitoja sekä lisää motivaatiota sitoutua yhteisiin asioihin.

RISTOLA-YHTEISÖN OPETTAJAKUNTA

Opettajakunta muodostaa yhteisön pedagogisen hallituksen ja kantaa vastuun pedagogiikasta. Henkilökunnan vankka steinerpedagoginen koulutus ja perehtyneisyys sekä sosiaali- ja terveysalan koulutus, osaaminen ja perehtyneisyys näkyy:

  • luovien menetelmien käytössä
  • kokonaisvaltaisessa ihmiskuvassa ja
  • nuoren kohtaamisessa

RISTOLA-SÄÄTIÖ

Ristola-säätiö vastaa yhteisön taloudesta ja omaisuudesta. Säätiön hallitus koostuu määräaikaisesti nuorten vanhemmista, opettajakunnan edustajasta ja säätiön asiamiehestä.