Siirry sisältöön

Hoitopedagogiikka

Mitä on antroposofinen hoitopedagogiikka ja sosiaaliterapia?

Peruslähtökohtana Rudolf Steinerin ideoihin pohjautuvassa hoitopedagogiikassa ja sosiaaliterapiassa on ihmisen ymmärtäminen henkisenä, sielullisena ja fyysisenä kokonaisuutena, yksilönä, joka kehittyy lapsuuden ja nuoruuden kautta täyteen ihmisyyteen. Hoitopedagogisen tarkastelutavan lähtökohtana on, että ihmisen sisin, ”minä-ydin” on aina terve.

 

Vain tämän minän ulkoiset ilmaisumahdollisuudet voivat olla estyneitä. Ihmisellä, jolla on erityisongelmia, on toisenlainen elämäntehtävä. Hoitopedagogiikan tehtävänä on auttaa ja tukea hänen ruumiillista, sielullista ja henkistä kasvuaan, jotta hän pystyisi vammastaan huolimatta suoriutumaan elämän hänelle antamista oman kohtalonsa tehtävistä.