Siirry sisältöön

Opetus

Opetus tukee ja kehittää persoonallisuutta

Koulutus Ristola-yhteisössä perustuu aktiiviseen ja monipuoliseen opetukseen. Sen avulla tuetaan nuoren omaa persoonallisuutta.

Perinteisissä kädentaitoammateissa: kudonnassa, puu-, savi- ja metallityössä sekä kotitaloudessa oppilas oppii kaikkien työpajojen työtavat. Näiden erilaisten työkokemusten avulla nuori kypsyy oman arvonsa tuntevaksi aikuiseksi.

Kädentyöt auttavat kasvamaan ihmisenä

Kädentyöt eivät ole ainoastaan esineiden valmistamista, vaan niillä on myös muita vaikutuksia tekijäänsä.

Kädentyöt kasvattavat järjestykseen, ne lisäävät taitavuutta, tarkkuutta, yhteistyökykyä, itsenäisyyttä ja vastuuntuntoa. Lisäksi jokainen työ sisältää arvokasta tietoa perinteisistä työtavoista. Tämä tieto välittyy työvaiheiden ja erilaisten työtapojen kautta myös oppilaille, joilla on eriasteisia oppimisvaikeuksia.

Liian aikaista kiinnittymistä yhteen työhön pyritään välttämään, sillä se rajoittaa nuoren ihmisen kehitystä. On tärkeää, että oppilas saa rauhassa kehittyä ja oppia työtä tekemällä kunkin työn oikeat tekotavat, jotka ovat pohjana todelliselle työsuoritukselle.

Työopetuksen rinnalla oppilaat saavat yleissivistävää teoreettista ja taiteellista opetusta. Työ- ja teoriaopetus kulkevat rinnakkain toinen toistaan tukien. Taiteelliset aineet; musiikki, maalaus, piirustus, eurytmia ja näytteleminen ovat olennainen osa opetusta.

Yhteisö kantavana voimana

Ristola-yhteisössä ohjaajina ja opettajina toimivat hoitopedagogiaan ja sosiaaliterapiaan kouluttautuneet ja perehtyneet henkilöt sekä terveydenhuollon ammattilaiset. Yhdessä me muodostamme nuorten kanssa yhteisön, joka pyrkii kehittymään ja olemaan avoin uusille asioille.